Voice dialogue is een methode waarbij je in gesprek gaat met je verschillende, innerlijke ‘stemmen’ – delen van jezelf die bewust of minder bewust een rol in je leven en relaties spelen.

Je beschikt over heel veel stemmen zoals je ‘innerlijke kind’ (je kwetsbare deel), de ‘beschermer’ (het deel dat onder meer je kwetsbare ik beschermt), alsook de criticus, de perfectionist of de behager: stemmen waarmee je jezelf voortdurend bekritiseert, afkeurt, ondermijnt en die het je behoorlijk moeilijk kunnen maken in je leven.

Door tijdens de sessie al deze delen van jezelf aan het woord te laten en ze daarmee ruimte te geven, kun je in je dagelijkse leven je gedrag en keuzes beter begrijpen, en waar nodig wijzigen. Het inzicht in je functioneren in (werk)relaties zorgt ervoor dat de energie tussen jou en de ander beter stroomt.